Thông tin chi tiết:
Xuất Bản
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuất Bản
Ngày tháng năm sinh 19/07/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận HĐND xã Đăk Man
Địa chỉ Thôn Măng Khên - Đăk Man - Đăk Glei - Kon Tum
Điện thoại 387433440
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác