I. Thông tin chung:
Tên cơ quan: UBND xã Đăk Man
Địa chỉ: Thông măng Khênh, xã Đăk man, huyện Đăk Glei, tỉnh kon tum
II. Thông tin lãnh đạo
Chủ tịch UBND xã: Trần Văn Trường
SĐT: 0989676211
Phó Chủ tịch UBND xã: Hoàng Văn Bản
SĐT:0972086377
II. Khái quát chung đặc điểm tình hình của địa phương
Xã Đăk Man là xã đặc biệt khó khăn, có diện tích tự nhiên là 12.081,26 ha; cách trung tâm huyện khoảng 25km về phía Bắc của huyện Đăk Glei; Về vị  trí địa lý: Phía Bắc (N) giáp với xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; Phía Nam (S) giáp với xã Đăk Pét, huyện Đăk glei, tỉnh Kon Tum; Phía Tây (W) giáp với xã Đăk Plô, Phía Đông (E) giáp với xã Đăk Choong. Toàn xã có 03 thôn đặc biệt khó khăn với 410 hộ với 1.395 nhân khẩu. Văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số tại chỗ có các lễ hội điển hình như: Mừng lúa mới, lễ cúng máng nước, văn hóa cồng chiêng, múa xoang...  Hộ nghèo 66 hộ; hộ cận nghèo 119 hộ. Tổng thu nhập ước đạt 22 triệu đồng/ người/năm. Tính đến 31/12/2022 xã đạt được 10/19 tiêu chí. Hiện nay,  trên địa bàn xã cả 02 trường chưa đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định.
Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên 125 đồng chí. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII đến thời điểm hiện tại là 14 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 05 đồng  chí.