Thực hiện kế hoạch số 15-KH/VPHU, ngày 08/9/2023 của Văn phòng huyện ủy về kế hoạch thăm, làm việc của đồng chí bí thư Huyện ủy tại xã Đăk Man