THÔNG TIN LIÊN HỆ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK MAN

Địa chỉ: Thôn Măng Khên -Xã Đắk Man -Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0972086377

Email: ubnddm.dakglei@kontum.gov.vn

Dấu * Vui lòng nhập là phần không được để trống