Khai mạc giải bóng chuyền nam

Thực hiện Kế hoạch số: 01 - KH/UBND - CĐX, ngày 17/8/2023 của UBND xã, BCH Công Đoàn xã Đăk Man về việc tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

HĐND xã Sa Loong đã phối hợp với HĐND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện, HĐND xã Sa Loong khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 20 đến ngày 21, HĐND xã Sa Loong đã phối  hợp với HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện, HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6/6 thôn trên đại bàn xã Sa Loong có khoảng 800 cử tri tham gia ý kiến

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”  Sáng ngày 25/11, Huyện ủy Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XI “về chiến lược ...

Công an xã Đắk Xú: Đẩy mạnh cấp căn cước công dân lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tặng mũ bảo hiểm cho người dân

Công an xã Đắk Xú: Đẩy mạnh cấp căn cước công dân lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tặng mũ bảo hiểm cho người dân (ngochoi.kontum.gov.vn): Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc đợt cao điểm “90 ngày, đêm” cấp căn cước công dân do Bộ ...