TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Man lần thứ VI, nhiệm kỳ (2024-2029) diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương ...

CHUYỂN ĐỔI SỐ – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Định hướng của chính phủ về chuyển đổi sốChuyển đổi số là cơ hội vô giá của Việt Nam để bứt tốc, là cơ hội cuối cùng của chúng ta trong vòng một vài thập kỷ tới. Chúng ta đứng yên hay đi chậm khi người khác nhanh chân là chúng ta đã tụt hậu. Nếu bỏ ...

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số

Khai mạc giải bóng chuyền nam

Thực hiện Kế hoạch số: 01 - KH/UBND - CĐX, ngày 17/8/2023 của UBND xã, BCH Công Đoàn xã Đăk Man về việc tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.