CHUYỂN ĐỔI SỐ – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Định hướng của chính phủ về chuyển đổi sốChuyển đổi số là cơ hội vô giá của Việt Nam để bứt tốc, là cơ hội cuối cùng của chúng ta trong vòng một vài thập kỷ tới. Chúng ta đứng yên hay đi chậm khi người khác nhanh chân là chúng ta đã tụt hậu. Nếu bỏ ...

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số