UBND xã Đăk Man mở đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023