TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Man lần thứ VI, nhiệm kỳ (2024-2029) diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương ...

Khai mạc giải bóng chuyền nam

Thực hiện Kế hoạch số: 01 - KH/UBND - CĐX, ngày 17/8/2023 của UBND xã, BCH Công Đoàn xã Đăk Man về việc tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.