Khai mạc giải bóng chuyền nam

Thực hiện Kế hoạch số: 01 - KH/UBND - CĐX, ngày 17/8/2023 của UBND xã, BCH Công Đoàn xã Đăk Man về việc tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.